Podcare with doctorshare - Strategy for Medical Services in Small Islands
Events - Exhibition & Workshop
These are the latest events about what we're working and doing around us
Filter by Event Date
Filter by Event Type
Filter by Country
29 November 2019
icon
Chương Trình "Tập Huấn Thông Khí Nhân Tạo Không Xâm Nhập"
icon

idsMED Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Philips v&agr...

29 August 2019
icon
CHƯƠNG TRÌNH “TẬP HUẤN THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP...
icon

idsMED Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Philips v&agr...

29 June 2019
icon
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ PHÌNH ĐỘNG MẠCH MÁU NÃO
icon

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ PHÌNH ĐỘNG MẠCH MÁU N&Ati...