Events - Exhibition & Workshop
These are the latest events about what we're working and doing around us
Filter by Event Date
Filter by Event Type
Filter by Country
21 May 2020
icon
WORKSHOP GIOI THIEU GIAI PHAP MONITOR TRUNG TAM VÀ PICCO TAI KHOA CCU - BV...
icon

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP MONITOR TRUNG TÂM VÀ PICCO TẠI ...

22 May 2019
iconicon
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
icon

idsMED hân hạnh là đơn vị tài trợ và đồng ...

13 May 2019
icon
HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2019
icon

Hội nghị Sản phụ Khoa Việt Pháp do Bệnh viện Phụ sản Tr...

10 May 2019
icon
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI TAI MŨI HỌNG HÀ NỘI V...
icon

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI TAI MŨI HỌNG H&...

18 May 2017
iconicon
Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery
icon ณ ห้องประช...

ณ ห้องประชุมอุดมสังวรณาญาณ ช...