Events - Exhibition & Workshop
These are the latest events about what we're working and doing around us
Filter by Event Date
Filter by Event Type
Filter by Country
24 September 2019
icon
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
icon Hà Nội, Việt Nam

Chương trình đào tạo do hội Nhịp học Châu Á Thái Bình Dương p...

24 September 2019
icon
HỘI THẢO TẠI BV TWQĐ 108: “VAI TRÒ CỦA KSNK TRONG NGOẠI KHOA ...
icon Bệnh viện TWQĐ 108, Hà N...

Nhằm cập nhật những kiến thức mới về Kiểm soát nhiễm ...