icon
31 October 2019

HỘI NGHỊ KHOA HỌC "XU HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH HIỆN NAY"

Nhằm phát triển hơn nữa về tim mạch y học của Việt Nam, hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay” sẽ được diễn ra tại Adora Grand View với sự tham gia của 1000 bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tim mạch can thiệp nội tổng quát, lão khoa, y học gia đình…khu vực phía Nam.  Hội nghị sẽ tập trung các báo cáo viên hàng đầu Việt Nam, châu Á và trên thế giới về lĩnh vực tim mạch
Date and Time
Thu, 31 Oct 2019 - Sat, 02 Nov 2019
09:00 am - 05:00 am
Location
Ho Chi Minh city
Save to bookmark
Share