idsMED Vietnam Kicks Off ISO 13485 Campaign

Three years after receiving the ISO certificate (2020), idsMED Vietnam is planning to conduct an ISO 13485:2016 certification audit. On March 20, a kick-off meeting led by Ms. Thuy La was held at its three branches and connected online nationwide for everyone to participate in the process.
Event News
24 March 2023
Country(s)
iconicon
Three years after receiving the ISO certificate (2020), idsMED Vietnam is renewing its certification of ISO 13485:2016 through a certification audit that applies the same evaluation steps as the first certification.

On March 20, the meeting to kick off idsMED Vietnam’s ISO 13485 2023 campaign to prepare for the audit was held at the three branches and connected online nationwide to accommodate the department heads and ISO Board members across the country.

Speaking at the launch of the campaign, Ms. Thuy La, HR senior manager and ISO facilitator, said: “Achieving the ISO 13485 certificate is extremely important for idsMED Vietnam’s business. Therefore, the active participation of all members of idsMED Vietnam is crucial.”

In this year’s ISO campaign, idsMED Vietnam has two goals to achieve:
• Optimise internal processes
• Secure the ISO13485 certificate

At the meeting, the ISO Board shared a 4-step action plan for the departments to achieve the certification:
1. Review the SOP and update KPIs
2. Conduct an internal audit
3. Write a new edition of SOPs, if necessary
4. Prepare for the official audit

About the ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 specifies requirements for a quality management system where an organisation needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customers’ expectations and applicable regulatory requirements. It is a mandatory requirement for companies in the medical field in Vietnam and the certificate is valid for three years with two maintenance audits.

Good luck, idsMED Vietnam on your process for the ISO 13485 certification!

VIETNAMESE

idsMED Việt Nam khởi động chiến dịch ISO 13485

Ngày 20/3, cuộc họp khởi động chiến dịch ISO 13485 năm 2023 của idsMED Việt Nam đã diễn ra tại các Chi nhánh và kết nối online toàn quốc. Cuộc họp diễn ra trong không khí hào hứng với sự tham gia của các trưởng bộ phận và thành viên Ban ISO trên cả nước.
Phát biểu khởi động chiến dịch, chị Thủy Lã – HR senior manager, Phụ trách chung về ISO cho biết, việc đạt được chứng chỉ ISO 13485 có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của idsMED Việt Nam. Chính vì vậy, sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên idsMED Việt Nam là rất quan trọng.
Với chiến dịch ISO năm nay, chúng ta có 2 mục tiêu cần đạt được:
• Nhận được chứng chỉ ISO13485
• Hoàn thiện các quy trình nội bộ tối ưu

Tại cuộc họp, Ban ISO cũng đã đưa ra kế hoạch triển khai gồm 4 bước để các phòng ban thực hiện, bao gồm: Review lai SOP và cập nhât KPI; Đánh giá nội bộ; Chỉnh sửa nếu cần; Đánh giá chính thức.
Tiêu chuẩn ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế và là yêu cầu bắt buộc . Chứng chỉ này có hiệu lực trong vòng 3 năm với 2 cuộc đánh giá giám sát định kỳ. Sau 3 năm nhận chứng chỉ (2020), idsMED Việt Nam sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 13485:2016 với các bước đánh giá như chứng nhận lần đầu tiên.
Chúc cho chiến dịch ISO 13485 của idsMED Việt Nam thành công tốt đẹp!
Chúc cho chiến dịch ISO 13485 thành công tốt đẹp!


KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH ISO 13485 (2023)
Ngày 20/3, cuộc họp khởi động chiến dịch ISO 13485 năm 2023 đã diễn ra hào hứng với sự tham gia của các trưởng bộ phận và thành viên Ban ISO trên cả nước. Phát biểu khởi động chiến dịch, chị Thủy Lã – Phụ trách chung về ISO cho biết, việc đạt được chứng chỉ ISO 13485 có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của idsMED Việt Nam. Chính vì vậy, sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên idsMED Việt Nam là rất quan trọng.
Với chiến dịch ISO năm nay, chúng ta có 2 mục tiêu cần đạt được:
 Nhận được chứng chỉ ISO13485
 Hoàn thiện các quy trình nội bộ

Kế hoạch triển khai gồm 4 bước:

Chúc cho chiến dịch ISO 13485 thành công tốt đẹp!

What to read next


idsMED Vietnam Commits to Bounce Back at Annu...
30 May 2023
idsMED Vietnam Commits to Bounce Back at Annual Country Meeting
On May 19, 2023, the idsMED Vietnam Annual Country Meeting (ACM) convened with 40 leaders and manage...
Event News
Ayo Naik! Berubah, Berkembang, Bersama - idsM...
30 May 2023
Ayo Naik! Berubah, Berkembang, Bersama - idsMED Indonesia ACM 2023
The Annual Country Meeting 2023 convened 94 leaders of idsMED Indonesia at the renowned Pullman Ciaw...
Event News
A Day of Empowerment and Unity: ACM, Teambuil...
30 May 2023
A Day of Empowerment and Unity: ACM, Teambuilding, and Dinner
On 26 April 2023, idsMED Taiwan had a bustling day filled with three important activities: starting ...
Event News