Đổi Mới Đào Tạo, Nâng Cao Chất Lượng Ngành Y Tế Tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, chất lượng nhân lực y tế là xương sống của ngành, quyết định thành bại trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Articles
10 December 2019
Country(s)
iconicon

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, chất lượng nhân lực y tế là xương sống của ngành, quyết định thành bại trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các chính sách của Nhà Nước trong lĩnh vực y tế có đáp ứng nhu cầu thực tiễn, việc thực hiện chính sách có hiệu quả hay không phụ thuộc vào năng lực, phẩm chất, đạo đức nguồn nhân lực y tế. Hiện nay, ngành y tế phải đối mặt với nhiều thách thức: dân số tăng nhanh, già hoá dân số, gánh nặng bệnh tật kép... Điều này, đòi hỏi chương trình đào tạo nhân lực y tế với bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cũng phải thay đổi dựa trên chuẩn năng lực, cách đánh giá chuẩn quốc tế. 

Trong thực tiễn Việt Nam, đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được triển khai từ lâu và được thể chế hóa rất mạnh mẽ thông qua các văn bản của Luật Giáo dục cũng như các văn bản hướng dẫn.Về đào tạo chuyên nghiệp để hành nghề, thực tế Việt Nam đã triển khai từ những năm 1970, trong đó được thể hiện qua hình thực đào tạo nội trú chuyên khoa I, chuyên khoa II. Mô hình đào tạo cũ mà hầu hết các trường đại học y đang thực hiện là mô hình đã tiến hành ở các nước phát triển cách đây vài chục năm và họ đã dừng mô hình này, chuyển sang mô hình mới. Nhưng chúng ta vẫn duy trì mô hình này, chính vì vậy, chúng ta cần có sự thay đổi. Trong suốt 5 năm qua, Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) do Bộ Y tế triển khai với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới đã triển khai nhiều hoạt động để đổi mới giáo dục, đào tạo đội ngũ nhân lực y tế. 

Việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đào tạo nhân lực y tế bao gồm: đổi mới các chương trình đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng, chương trình đào tạo cán bộ quản lý, đội ngũ y tế cơ sở. Việc đổi mới chương trình bao gồm các nội dung: xây dựng chương trình chi tiết đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng tạo ra năng lực thực hành nghề nghiệp, lồng ghép, tích hợp các kiến thức, phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy, học, tăng cường giảng dạy lâm sàng, xây dựng công cụ lượng giá sinh viên theo chương trình mới, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, quản trị chương trình đổi mới... 

Song song với đó là việc xây dựng, đổi mới khung chính sách và thể chế tương quan, tạo hành lang pháp lý thuận tiện để hỗ trợ thực hiện việc đổi mới giáo dục, đào tạo đào tạo nhân lực y tế trong ngành y tế.  

(Theo giaoduc.net.vn)
Save to bookmark
Share

What to read next


Celebrating World Environment Day
05 June 2023
Celebrating World Environment Day
World Environment Day 2023 accentuates "Ecosystem Restoration" as its theme, urging actions to repai...
World Blood Donor Day
16 June 2022
World Blood Donor Day
Every 14th of June, World Blood Donor Day (WBDD) is celebrated around the world to celebrate all blo...
World No Tobacco Day 2022
01 June 2022
World No Tobacco Day 2022
World No Tobacco Day is commemorated every 31 May to fight the negative effects of tobacco.