icon

idsMED Vietnam Participates in the Ministry of Health’s Online Conference

On 10 March 2023, the Ministry of Health held an online conference to discuss the implementation of Decree No. 07/2023/ND-CP and Resolution No. 30/NQ-CP. idsMED Vietnam participated in the event which focused on solving the shortage of medicine and equipment in the procurement, bidding, and payment of medical examination and treatment expenses covered by health insurance.
Event News
24 March 2023
Country(s)
iconicon
On the morning of 10 March 2023, idsMED Vietnam members joined the Ministry of Health’s online conference in Hanoi for an update and discussion of the implementation of Decree No. 07/2023/ND-CP and Resolution No. 30/NQ-CP both issued on3 March 2023. The event was specifically organised for the Department of Health offices, hospitals, medical units, medical equipment manufacturing and trading companies.

More than 1,200 online points across the country were set up for representatives and leaders from the departments and units under the Ministry of Health and the Department of Health, as well as medical equipment manufacturing and trading companies to attend the conference.

idsMED Vietnam’s Regulatory Affairs team coordinated with the IT team to set up online points at the branches for idsMED Vietnam members to be promptly updated on areas that could affect the company’s business activities.

In his speech, the Deputy Minister of Health Do Xuan Tuyen emphasised that the Government’s issuance of Decree 07 and Resolution 30 is to address several of the difficulties and problems faced in the shortage of medicine and equipment, particularly for medical supplies to the medical facilities in the procurement, bidding, and payment of medical examination and treatment expenses covered by health insurance.

VIETNAMESE

idsMED Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế Việt Nam tổ chức

Sáng ngày 10/3/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/ND-CP ngày 03/3/2023 và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 03/3/2023 tới các Sở Y tế, bệnh viện, các cơ sở y tế và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bi y tế.

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục/đơn vị thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị Y tế tại hơn 1.200 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc ra đời Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ bước đầu tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế của các cơ sở y tế trong công tác mua sắm, đấu thầu, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tại idsMED Việt Nam, Bộ phận RA đã phối hợp với IT set up điểm cầu tại các Chi nhánh để các thành viên idsMED Việt Nam tham gia sự kiện, kịp thời cập nhật các thông tin liên quan phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

What to read next


idsMED Vietnam Commits to Bounce Back at Annu...
30 May 2023
idsMED Vietnam Commits to Bounce Back at Annual Country Meeting
On May 19, 2023, the idsMED Vietnam Annual Country Meeting (ACM) convened with 40 leaders and manage...
Event News
Ayo Naik! Berubah, Berkembang, Bersama - idsM...
30 May 2023
Ayo Naik! Berubah, Berkembang, Bersama - idsMED Indonesia ACM 2023
The Annual Country Meeting 2023 convened 94 leaders of idsMED Indonesia at the renowned Pullman Ciaw...
Event News
A Day of Empowerment and Unity: ACM, Teambuil...
30 May 2023
A Day of Empowerment and Unity: ACM, Teambuilding, and Dinner
On 26 April 2023, idsMED Taiwan had a bustling day filled with three important activities: starting ...
Event News