icon

Events - Exhibition

These are the latest events about what we're working and doing around us
Filter by Event Date
Filter by Event Type
Filter by Country
PHIÊN SINH HOẠT KHOA HỌC
11 July 2019
iconicon
PHIÊN SINH HOẠT KHOA HỌC
icon

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện Nhi Trung ...

HỘI THẢO
07 June 2019
iconicon
HỘI THẢO
icon

Hội thảo với chủ đề “Nguyên lý trắc đồ sinh v...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
22 May 2019
iconicon
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
icon

idsMED hân hạnh là đơn vị tài trợ và đồng ...